سه‌شنبه 8 بهمن 1398  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصليآزمایشگاه هاآموزشآموزشآموزش های آزادآیکناخباراسلایدراطلاعیه هاامور دانشجویی و ستاد شاهدبرگزیده هابنرپیوندهاتحصیلات تکمیلیتماس هاجستجوخدمات و سامانه های الکترونیکدانش آموختگاندرباره مرکزدفتر برنامه ریزیزمان ديجيتالساختار دانشگاهفرهنگیفناوری اطلاعاتگروه های علمیوب سايت هاهیئت علمیورود
ساختار دانشگاه
هیئت علمی
تحصیلات تکمیلی
آموزش های آزاد
برگزیده ها
نیمسال اول 99-98
اطلاعیه ها
لیست دروس کتاب باز ترم جاری
تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه
همایشها
 اطلاعيه
  • 1398/9/10 يكشنبه روابط عمومي 10 / 9 / 98 اطلاعيه
    دهمين همايش ملي فيزيک دانشگاه پيام نور ، مجري دانشگاه پيام نور استان اصفهان ، زمان برگزاري : 29 الي 30 بهمن ماه 1398 ، مهلت ارسال آثار ، 30 آذر 98 جهت کسب ااطلاع بيشتر به پوستر پيوست و يا مديريت فرهنگي مراجعه نماييد .
سامانه همایش ها
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
دفتر برنامه ریزی
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
امور دانشجویی و ستاد شاهد
بيشتر
فناوری اطلاعات
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites