كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 7 تیر 1401  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصليآزمایشگاه هاآشنایی با دانشگاهآموزشآموزش و ثبت نامآیکناخبارارتباط با دانشگاهاسلایدراطلاعیه هاامتحاناتامور دانشجوییامور فرهنگیبرگزیده هابنرپیوندهاتماس هاجستجوخدمات و سامانه های الکترونیکدانش آموختگاندانشجودرباره مرکزروابط عمومیزمان ديجيتالساختار دانشگاهفناوری اطلاعاتگروه های علمیوب سايت هاهیات علمیورود
برگزیده ها

بيشتر

روابط عمومی
بيشتر
امتحانات
بيشتر
آموزش و ثبت نام
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
امور فرهنگی
بيشتر
امور دانشجویی
بيشتر
فناوری اطلاعات
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
لیست آزمون های بدون منبع و امتحان مجدد
زمان آزمون مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی
اطلاعیه شماره 1
  • 1401/2/31 شنبه اطلاعیه شماره 1
    قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون ورودی مقطع دکتری (نیمه متمرکز) سال 1401
 لیست دروس عمومی که آزمون ها به صورت غیر حضوری برگزار می گردد
بيشتر