كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اعضای هیئت علمی
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی آدرس صفحه علمی
دکتر محسن افتاده علوم پایه (شیمی فیزیک) استاد http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohsenoftadeh
دکتر محمد فضیلتی بیو شیمی استاد http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.fazilati 
دکتر مهدی زمانی علوم انسانی (فلسفه) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehdi.zamani 
دکتر ناصر ارزاني زمین شناسی استاد https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/nasserarzani
دکتر عباس تیموری علوم پایه (شیمی آلی) استاد http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abbasteimouri
دکتر امیر حسین حلبیان جغرافیای طبیعی دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amirhossein.halabian 
دکتر عبدالعلی منصف علوم انسانی (اقتصاد) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abdolali.monsef 
دکتر حسین صلواتی علوم پایه (شیمی معدنی) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.salavati 
دکتر هوشمند عطائی علوم انسانی (جغرافیا) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hooshmand.ataei 
دکتر حسین مسجدی علوم انسانی (ادبیات) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.masjedi
دکتر مریم حامدی  مهندسی صنایع استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.hamedi 
دکتر مهدی یوسفی علوم پایه (زیست شناسی گیاهی) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehdi.yousefi 
دکتر جمشید احمدیان علوم پایه (زمین شناسی) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/jamshid.ahmadian 
دکتر غلامرضا اسماعیلیان مهندسی صنایع استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/esmaeilian
دکتر سیده زهرا انوری مهندسی مواد استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/anvari
دکتر سید محمد ادیب آل علی علوم انسانی (الهیات) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sayedmohammadadib.aleali 
دکتر ناهید توکلی علوم پایه (شیمی تجزیه) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nahid.tavakkoli 
دکتر مجید جاوری علوم انسانی (جغرافیا) استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/javari 
دکتر علیرضا جلالی علوم انسانی (ادیان و عرفان) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.jalali 
دکتر محمدرضا جلالی علوم پایه (فیزیک) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadreza.jalalinadoshan 
دکتر سعید حبیب الهی علوم پایه (شیمی تجزیه) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/saeed.habibollahi 
دکتر مریم حائری نسب زیست شناسی استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/haerinasab
دکتر محمد جواد عطایی علوم پایه (ریاضی) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadjavad.ataei 
 دکتر رضا حسینی آرا  مهندسی مکانیک استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hosseiniara
 دکتر علی حیدری چالشتری مهندسی پزشکی استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/heydari
مهندس حسن داداشی علوم پایه (زمین شناسی) مربي http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hassan.dadashi.arani 
دکتر راضیه ربانی یکتا علوم انسانی - زبان انگلیسی استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/razieh.rabbaniyekta
دکتر علی زمانی علوم انسانی (ادبیات) دانشیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.zamanialavije
دکتر محمد سلطانی زاده روانشناسی استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.soltanizadeh
دکتر مسعود سلیمی علوم انسانی (روان شناسی) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/masoud.salimi 
دکتر خداداد خدادادی دشتکی حقوق خصوصی استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/khodadadid50
دکتر حسن کرمعلیان علوم انسانی (علوم تربیتی) استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hassan.karamaliansichani
دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم علوم انسانی (تاریخ) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/badralsadat.alizadehmoghdam 
 دکتر محمود فاضل نجف آبادی مهندسی مواد استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fazel
دکتر احمد مؤذنی علوم اجتماعی استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ahmadmoazzeni 
دکتر اکبر کریمی زیست شناسی -علوم جانوری استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/akbar.karimi 
دکتر محسن کوهی نصرآبادی علوم انسانی - علوم اجتماعی  استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohsen.koohinasrabadi
دکتر زهره لطیفی روانشناسی استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zohreh.latifi
شکراله ملکی علوم انسانی (تاریخ و فلسفه) مربی http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/shokrollah.maleki 
دکتر مژگان معلمی اقتصاد استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mozhgan.moallemi
دکتر مریم موحدی علوم پایه (شیمی معدنی) استادیار   http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.movahedi 
دکتر ناصر مومنی فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/naser.momeni
دکتر محمدرضا نیرومند مهندسی مکانیک استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/niroomand
دکتر زهرا نصر اصفهانی علوم انسانی (ادبیات) دانشیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zahra.nasresfahani
دکتر سید عباس نعمت اله زاده ریاضی استادیار  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/seyedabbas.nematollahzadehmahani
امین علی کردی هنر مربی http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amin.alikordi 
دکتر صدیقه واعظی فر مهندسی پزشکی استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/vaezifar
دکتر عباس یدالهی مهندسی کشاورزی استادیار   http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abbasali.yadollahi
مهری شهبازی علوم انسانی (کتابداری) استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehrishahbazi
دکتر مریم یوسفی فرد مهدسی کشاورزی استادیار http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.yousefifard 
بهاره بهاری علوم انسانی - نقاشی مربی http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/bahareh.bahari 
پویا زمانیان عکاسی  مربی http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/pouya.zamanian 
دکتر طاهره یعقوبی علوم پایه (کامپیوتر) استادیار https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/tahere.yaghoobi 
مهناز اميرشاهکرمي زمين شناسي دانشيار https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/mahnaz.amirshahkarami
حسن رضا يوسفوند جامعه شناسي استاديار https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/hassanreza.yosofvand
       
       
بيشتر