كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نیمسال اول 99-98
تاریخ امتحانات تغییر یافته
بيشتر
 
:.پرسنل اداره آموزش

پرسنل اداره آموزش مرکز اصفهان

تلفن داخلی

 

کارشناس رشته

رشته های  مورد تصدی

33521023

33521024

33521028

 

آقای ژاله

مسئول اداره آموزش

298

 

آقای عظیمی

مهندسی برقمهندسی شهر سازی- مهندسی عمران

261

 

آقای ترابی

مهندسی پزشکی- ارتباط تصویری -آمار

261

 

آقای صالحی

ادبیات انگلیسی - مترجمی انگلیسی - اقتصاد  -تربیت بدنی - ادبیات عرب

308

 

آقای عزیزی

حسابداری -فرش -طراحی پارچه-فیزیک

348

 

آقای جنترانی

روانشناسی

380

 

آقای بنایی

علوم تربیتی

347

 

آقای ایروانی

علم اطلاعات  - ریاضی -مدیریت پروژه - ادبیات فارسی -مهندسی خودرو -رباتیک

567

 

آقای آشوری

جغرافیا    علوم اجتماعی - تاریخ

346

 

خانم شاه محمدی

مهندسی کشاورزی -زمین شناسی -   عکاسی - اموراتباع

294

 

خانم قربانی

حقوق- مهندسی متالوژی-هنرهای اسلامی

307

 

آقای خالوئی

جهانگردی -کتابت نگارگری هنرهای صناعی - صنایع دستی -مدیریت صنعتی -مهندسی مدیریت اجرایی

350

 

آقای نیک فر

مدیریت دولتی -مدیریت بازرگانی -مهندسی هوا فضا

295

 

خانم قباد زاده

شیمی- رشته های ناپیوسته - مرمت بناهای تاریخی مهندسی مکانیک

343

 

خانم طوقانی

الهیات - مهندسی صنایع - مهندسی فناوری اطلاعات

289

 

خانم رئیسی

زیست شناسی مهندسی کامپیوترعلوم کامپیوتر

338

 

آقای زاهدی

کاربر ارشد

237

 

تحصیلات تکمیلی

03133524220

بيشتر