:.اخبار
پست ااکترونیک اساتید مرکز
کانال اطلاع رسانی
کانال اطلاع رساني دفتر برنامه ریزی
بيشتر
:.
دانشجویانی که پروزه کارشناسی یا سمینار کارشناسی ارشد با آقای دکتر منصف دارند، برای تحویل کار خود به ایشان تا 15 خرداد 1398 مهلت دارند.
کلاس توجیهی پروژه و کاراموزی با دکتر محمد سلطانی زاده  در روز شنبه 25 اسفندماه ساعت 11  برگزار می گردد.
کلاس توجیهی پروژه و کاراموزی با دکتر طاهره یعقوبی در روز سه شنبه 21 اسفندماه ساعت 11:30 برگزار می گردد.
کلاسهای استاد مریم آقایی از ابان ماه تشکیل خواهد شد.
کلاسهای استادان محبوبه بحرینیان، محسن زمانی و هدی فداکار روز پنجشنبه 4 مهرماه لغو می باشد.
دانشجویان رشته مترجمی برای اطلاع از برنامه میان ترم و پایان ترم ترجمه انفرادی 1 و 2 به تابلوی اتاق دکتر ربانی یکتا در ساختمان هیات علمی مراجعه نمایند یا با ایمیل r_ryekta@yahoo.com   مکاتبه نمایند.
کلاسهای استاد فرانک کاکانایینی از روز 8 مهرماه آغاز می شود.
بيشتر
 
:.
ایمیل استادان مرکز اصفهان
فايلها
ايميل اساتيد.xlsx 41.827 KB
دفتر برنامه ریزی

-------------

پرسنل  دفتر برنامه ریزی  مرکز اصفهان

 

نام و نام خانوادگی: آرش سبزعلی

نوع مسئولیت: مسئول  دفتر برنامه ریزی 

تحصیلات: کارشناس آمار از دانشگاه صنعتی اصفهان

 

شماره تماس:33521804    الی  7 

تلفن داخلی    323

******************************************************************
 

نام و نام خانوادگی: نوشین بهادران

نوع مسئولیت: کارشناس حق التدریس و رشته های فیزیک، ریاضی، زیست شناسی و علوم کامپیوتر

تحصیلات : کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی از دانشگاه اصفهان

شماره تماس:  33521804    الی  7

تلفن داخلی    254

*******************************************************************

نام و نام خانوادگی: فرزاد بهزادیان 

نوع مسئولیت: کارشناش  رشته های فنی و مهندسی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد اطلاع رسانی از دانشگاه اصفهان

شماره تماس: 33521804 الی 7
تلفن داخلی: 323

*******************************************************************

نام و نام خانوادگی: مجتبی شفیعی 

نوع مسئولیت: کارشناس  رشته های هنر و صنایع دستی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره 

شماره تماس 33521804    الی  7

تلفن داخلی:205

*** ****************************************************************

*******************************************************************

نام و نام خانوادگی: فرزانه یزدانی

نوع مسئولیت: کارشناش  رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، کتابداری ، اقتصاد، حسابداری، مجموعه مدیریت و تاریخ 

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:  33521804    الی  7

تلفن داخلی: 227

  *******************************************************************

 نام ونام خانوادگی: مجتبی حقانی

نوع مسئولیت:کارشناس رشته های ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی ، جغرافیا و جامعه شناسی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:33521804الی7

تلفن داخلی:205

*******************************************************************

 نام ونام خانوادگی: جواد سلطانی 
 

نوع مسئولیت:کارشناس رشته های مهندسی کشاورزی، الهیات و حقوق 

تحصیلات : کارشناس مهندسی کشاورزی  

شماره تماس:33521804الی7

تلفن داخلی:205

*******************************************************************

 

*******************************************************************

 

 

 

بيشتر