كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
کانال اطلاع رساني دفتر برنامه ریزی
قابل توجه دانشجویان رشته هنر
مراحل انجام پایان نامه گروه هنر
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
پایان نامه گروه هنـر
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم نیمسال دوم 97-98
فايلها
ميان ترم نيمسال دوم 97 به روز رساني چهارم ارديبهشت.xlsx 174.681 KB
ایمیل اساتید

شیوه نامه ارائه پایان نامه گروه هنـر و معماری
شیوه نامه ارائه پایان نامه کارشناسی گروه هنر
فايلها
Art_Proposal_Format.doc 183.808 KB
بيشتر