روابط عمومي 18 / 4 / 98 اطلاعيه بنياد نخبگان از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد حمايت مي کند . زمان ثبت نام براي دانشجويان داراي شرايط تا 15 / 5 / 98 مي باشد . براي کسب اطلاع بيشتر به مديريت آموزش و يا سايت : Sina.bmn.ir مراجعه فرماييد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر