روابط عمومي 5 / 6 / 98 اطلاعيه قابل توجه اساتيد ، دانشجويان و علاقمندان : چهل و ششمين کارگاه آموزشي حوزه کار آفريني و ارتباط با صنعت با عنوان رونق توليد براي کاهش مخاطرات طبيعي ايران روز دوشنبه 11 / 6 / 98 از ساعت 9 الي 11 توسط استان قزوين به صورت ويدئو کنفرانس و LMS براي کليه استانها برگزار مي گردد . آدرس سايت http://vcs2.pnu.ac.ir/karad مي باشد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر