روابط عمومي 3 / 6 / 98 اطلاعيه قابل توجه ثبت نام کنندگان بيست و نهمين دوره زبان دکتري تخصصي پيام نور (ETPNU) ، زمان برگزاري آزمون : 98/6/10 مي باشد . تاريخ دريافت کارت آزمون : 98/6/3 الي 98/6/10 مي باشد . جهت کسب اطلاع بيشتر بامديريت محترم آموزشي تماس حاصل نماييد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر