روابط عمومی 9 / 4 / 98 اطلاعیه قابل توجه دانشجویان گرامی : آزمون مجدد دروس تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسه و آمار و کاربرد آن در مدیریت -1 در تاریخ 10 / 4 / 98 راس ساعت 8 برگزار می گردد . جهت کسب اطلاع بیشتر به مدیریت محترم آموزش مراجعه نمایید .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر