روابط عمومی 26 / 3 / 98 اطلاعیه برگزاری همایش (حقوق کسب و کار های نو پا Legal day2019) توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس . در تاریخ های 30 و 31 خرداد ماه 98 ، برای کسب اطلاع بیشتر به مدیریت فرهنکی مراجعه فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر