آرم
برگزاری جشنواره اختراعات رویش منطقه ای (مورد تایید بنیاد ملی نخبگان)

   برگزاری جشنواره اختراعات رویش منطقه ای (مورد تایید بنیاد ملی نخبگان  )که تسهیلات وحمایت ویژه به برگزیدگان آن تعلق می گیرد .

  شرکت دانشجویان مخترع و مبتکر این جشنواره که در 7 منطقه کشور برگزار می گردد

  برنامه جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش، جشنواره های معتبر ملی وآیین نامه های بنیاد ملی نخبگان در حمایت ازبرگزیدگان جشنواره اختراعات جهت اطلاع و بهره برداری قابل دانلود مي باشد

فايلها
آئين نامه شناسايي و پشتيباني.pdf 490.555 KB
برنام? زماني جشنوار? رويش سا.pdf 358.402 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر