1

2
روابط عمومي 13 / 12 / 97 اطلاعيه نخستين جشنواره دانشجويي ايده ها و دستاوردهاي برتر علمي فرهنگي و هنري در حوزه دانشگاه سبز ،توسط معاونت اداري ،مالي ،مديريت منابع و معاونت فرهنگي و اجتماعي در روز هاي 25 و 26 فروردين سال 1398 در دانشگاه صنعتي بر گزار مي شود . افراد علاقمند مي توانند تا 15 /12 / 97 مدارک خود را به آدرس Omrani.msrt.ir/fa/page/1122 بارگذاري نماييد . پوستر پيوست است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر