روابط عمومي 9 / 12 / 97 اطلاعيه قابل توجه اساتيد و دانشجويان : بدينوسيله به اطلاع مي رساند ،انتشارات کتاب ترجمه و فناوري ، تاليف سرکارخانم دکتر طيبه موسوي ميانگاه از يلداي قلم به انتشارات نوآوران شريف ، تغيير نام داده است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر