اخبار
1397/12/5 يكشنبهروابط عمومي 5 / 12 /97
اطلاعيه
وام علوي به افراد واجد شرايط پرداخت مي گردد . جهت اطلاع از شرايط به تا 97/12/15 به امور دانشجويي مراجعه نماييد .

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
متون عمومي
بيشتر