روابط عمومي 5 / 12 / 97 اطلاعيه دانشگاه صنعتي شيراز ، اقدام به پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي * کارشناسي ارشد * نموده است ، جهت کسب اطلاع بيشتر افراد واجد شرايط مي توانند تا 28 / 12 / 97 به سايت http://www.sutech.ir مراجعه نمايند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر