اخبار
1397/12/4 شنبه روابط عمومي 4 / 12 / 97
اطلاعيه
رويداد ايده پارک با عنوان * کسب و کار فرداي من * در تاريخ 28/ 1 /98 در مرکز تويسرکان براي اطلاع بيشتر به مديريت فرهنگي و يا پوستر پيوست مراجعه فرماييد .

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
متون عمومي
بيشتر