2
روابط عمومي 4 / 12 / 97 اطلاعيه رويداد ايده پارک با عنوان * کسب و کار فرداي من * در تاريخ 28/ 1 /98 در مرکز تويسرکان براي اطلاع بيشتر به مديريت فرهنگي و يا پوستر پيوست مراجعه فرماييد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر