روابط عمومي 28 / 11 / 97 اطلاعيه چهاردهمين نمايشگاه سالانه کتب الکترونيک در دانشگاه صنعتي امير کبير 30 بهمن الي 15 اسفند ، تهران : دانشگاه صنعتي امير کبير ، آمفي تاتر مرکزي ، قيمت هر عنوان کتاب هزار تومان مي باشد . جهت کسب اطلاع بيشتر به مدير محترم فرهنگي مراجعه فرماييد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر