1
روابط عمومي 27 / 11 / 97 اطلاعيه مراسم افتتاحيه طرح ابناء الامام ، دوره آشنايي با انديشه هاي امام خامنه اي با سخنراني دکتر امير حسين بانکي پور فرد ، زمان : چهارشنبه 1/11/97 ساعت 13:30 ، مکان : دانشگاه پيام نور مرکز اصفهان ، سالن شهيد حمصيان ، پو ستر پيوست است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر