امور دانشجویی و ستاد شاهد
1394/4/5 جمعه
راه اندازی پورتال اداره خدمات دانشجویی
http://sfo.pnu.ac.ir

.

پورتال اداره خدمات دانشجویی با هدف تسهیل در اطلاع رسانی بموقع

و تسریع در ارتباط بین مسئولان اموردانشجویی مراکز استانی ، مراکز و واحدهای

 دانشگاه با اداره خدمات دانشجویی و ارائه مطلوب تسهیلات رفاهی خصوصاً پرداخت

 و بازپرداخت وام ، توزیع غذای گرم به دانشجویان ، پوشش بیمه دانشجویی

و سایر امکانات رفاهی ،

دانشجویی آماده بهره برداری می باشد

http://sfo.pnu.ac.ir


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
متون عمومي
بيشتر