كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اتوماسیون تغذیه

دانشجویان محترم برای رزرو غذا (هم به صورت اینترنتی و هم از طریق دستگاه رزرو)

حداکثر تا ساعت 14 روز قبل فرصت دارند، اقدام به رزرو نمایند.

نکته: دانشجویان محترم می بایست در موقع رزرو سلف مورد نظر را با شماره مربوطه مشخص نمایند:

 سلف دانشگاه مرکز اصفهان با عدد یک (1) مشخص می گردد .

لطفا پس از ورود به صفحه رزرو اینترنتی، رمز ورود خود را تغییر دهید.

(رمز پیش فرض عدد 1 می باشد)

.

.

ورود به سامانه

.

.

بيشتر