نیمسال اول 97-96 امتحان معرفی به استاد و تکدرس دروس عمومی 96/7/26 ساعت 10 دروس تخصصی 96/8/10 ساعت 10

امتحان معرفی به استاد و تکدرس نیمسال اول 97-96

در تاریخ های زیر برگزار می گردد:

دروس عمومی 96/7/26 ساعت 10
دروس تخصصی  96/8/10 ساعت 10

 
امتیاز دهی
 
 

 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما