روابط عمومی 1 / 11 / 96 اطلاعیه قابل توجه دانشجویان گرامی : انتخاب مجمع انجمن های علمی دانشجویی استان ، برای کسب اطلاع بیشتر به مدیریت محترم فرهنگی و نامه پیوست مراجعه نمایید .

رئیس/سرپرست محترم مرکز/واحد

با سلام و احترام؛

«پس از حمد خدا و درود و صلوات بر خاتم انبیاء(ص)  وخاندان پاکش»   احتراماً به استحضار می رساند بر اساس بخش چهارم آیین نامه فعالیت های علمی دانشجویی مصوب 1396 وزارت علوم در نظر است انتخاب مجمع انجمن های علمی دانشجویی استان برگزار گردد. لذا بر اساس ماده 16 و 17 آیین نامه مذکور شورای مجمع انجمن های علمی مرکز /واحد با حضور دبیران انجمن ها برگزار و پس از انتخاب اعضای مجمع(حداقل 5 نفر) دبیر مجمع انتخاب و تا تاریخ 15/11/96 به استان معرفی شوند.

لازم بذکر است برابر ماده 24 آیین نامه داوطلبان انتخابات شورای مرکزی انجمن باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف - شرایط عمومی

1-اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2- عضویت در انجمن

3- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

4- در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر است، تشخیص

صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

5- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی

6- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

ب- شرایط اختصاصی

1- معدل نیم سال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال و یا کمتر از 84 نباشد.

2- داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری و

نشریات علمی تخصصی مشروط به تأیید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن

3- اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح

4- تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب

5- همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصلاح

تبصره- داوطلبان باید واجد همه بند های شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی کفایت می کند.

همچنین برابر ماده 11- عضویت افراد در شورای مرکزی بنا به هریک از دلایل زیر ملغی خواهد شد.

11-1- عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

11-2- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

11-3- کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

11-4- فراغت از تحصیل

لذا از مسئولین محترم فرهنگی مراکز و واحدها درخواست می گردد در انتخاب مجمع انجمن ها شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان بر اساس آیین نامه کنترل شود. مسئولیت اجرای آیین نامه بعهده مسئول فرهنگی مرکز / واحد می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما