روابط عمومی 28 / 11 /96 اطلاعیه قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی : همایش فرصت و بستر مناسب جهت آشنایی با انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور ، پوستر پیوست می باشد .
[Forwarded from Leila]
[ Photo ]
فرصت و بستر مناسب جهت "آشنایی با انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور "
باحضور :
مهندس عمانی
دبیر انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی شعبه اصفهان
    🆔 @pezeshkiengineering
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما