:.
سه شنبه 15 دي 1394 .
شماره تلفن های داخلی و مستقیم مر کز اصفهان
ردیف قسمت داخلی مستقیم ردیف قسمت داخلی مستقیم ردیف قسمت داخلی مستقیم
ساختمان اداری اداره آموزش امور فارغ التحصیلان
1 ریاست 230 33522055 20 مدیر آموزش 298 33521028 41 خانم قربانی 290 33521829
2 معاونت اجرائی 234 33522091 21 آقای عزیزی 348 33522095 42 خانم ذوالفقاری 274  
3 معاونت آموزشی 238 33521022 22 آقای صالحی 308   43 خانم خوندابی 274  
4 حراست 337 33521029 23 آقای جنترانی 380   44 آقای خالویی 274  
5 انتظامات 220 33521825 24 آقای بنایی 347   45 آقای پور میرزابیگی 287  
6 مدیر امور اداری 232 33521823 25 آقای ایروانی 345   مسئول کارگاههای گروه هنر
7 کارگزینی 252 33521415 26 آقای آشوری 346   46 آقای ترابی 228  
8 دبیر خانه - فاکس 240 33521802 27 خانم شامحمدی 294   مسئول کارگاههای گروه فنی ومهندسی
9 کارپردازی 258 33521418 28 خانم قربانی 307   47 آقای دانشور   3352127
10 امور دانشجویی 281 33521727 29 خانم لطفی 350   48 تأسیسات 250  
11 آبدارخانه اداری 257   30 خانم نصر 295   ساختمان سایت های کامپیوتر
12 روابط عمومی   3352172 31 خانم قباد زاده 343   49 فناوری اطلاعات (سایت) 301 33521821
امور مالی 32 خانم رئیسی 338   50 انبار 251  
13 مدیر امور مالی 273 33521020 33 خانم طوقانی پور 289   51 دفتر بسیج برادران 341 33656276
14 آقای سلیمانی 272   34 خانم صالحی مقدم 297   52 بانک ملت   33659000
15 آقای یزدان پناه 271   35 آقای ترابی 267   53 تلفنخانه 300 33521024
16 آقای صابری 270   36 آقای عظیمی 267   54 پارکینگ 221  
17 آقای مهدوی 255   37 آقای زاهدی 237   55 لابراتوار زبان 330  
نهاد رهبری 38 آقای بینا   33522092 56 کارگاه تراشکاری 210  
18 نهاد رهبری خواهران 324 33522094 39 بایگانی 277   امور فرهنگی
19 نهاد رهبری برادران 241 33522096 40 کتابخانه 247   57 مدیر فرهنگی 331 33521820
شماره تلفن های داخلی و مستقیم مر کز اصفهان
ردیف قسمت داخلی مستقیم 76 آقای دکتر حسینی آرا 326 مستقیم 99 آقای دکتر ید الهی 326 مستقیم
ساختمان 7 77 خانم زمانیان 246   100 آقای دکتر ارزانی 226  
58 آزمایشگاه زیست 265 33521777 78 آقای دکتر علی زمانی 212   101 آقای دکتر احمدیان 213  
59 آزمایشگاه شیمی 262 33521723 79 آقای دکترعلیرضا جلالی 212   102 آقای دکتر کریمی 213  
60 آزمایشگاه زمین شناسی 225   80 آقای دکتر ملکی 212   103 آقای دکتر پیله وریان 213  
61 مسئول آز فیزیک 248 33521822 81 آقای دکتر حبیب الهی 217   104 خانم دکتر موحدی 208  
62 امور پایان نامه ها 269   82 آقای دکتر صلواتی 217   105 خانم دکتر شهبازی 208  
 دفتر برنامه ریزی (ساختمان8) 83 آقای دکتر اسماعیلیان 217   106 خانم دکتر نصر 208  
63 آقای سبزعلی 227 33521827 84 آقای دکتر جلالی 217   107 خانم دکتر حامدی 215  
64 آقای مومنی 323 33521026 85 آقای دکتر کرمعلیان 224   108 خانم دکتر ربانی 215  
65 آقای بهزادیان 227   86 آقای دکتر عطایی 224   109 خانم دکترلطیفی 215  
66 آقای جودکی 227   87 آقای دکتر منصف 219   110 خانم دکترمعلمی 310  
67 آقای شفیعی 227   88 آقای دکتر مسجدی 219   111 خانم دکتریوسفی فرد 310  
68 خانم بهادران 205   89 آقای دکتر مهدی زمانی 219   112 آقای دکتر فضیلتی 211  
اعضاءهیأت علمی 90 دکترمحمدجواد عطایی 218   113 آقای دکتر آل علی 211  
91 آقای دکتر جاوری 218   114 آقای دکتر گلی 211  
69 خانم دکتر شایق 219   92 آقای دکتر تیموری 218   115 آقای دکتر مؤذنی 288  
70 خانم دکتر انوری 219   93 آقای دکتر افتاده 223   116 آقای دکتر کوهی 284  
71 خانم دکتر واعظی فر 219   94 آقای دکتر داداشی 223   117 آقای دکتر نعمت الله زاده 284  
72 آقای دکتر حیدری 332   95 خانم دکتر علیزاده 214   118 آقای دکتر مؤمنی 283  
73 آقای دکتر فاضل 332   96 خانم دکتر یعقوبی 214   119 آقای دکتر حلبیان 282  
74 آقای دکتر علی کردی 332   97 خانم دکتر توکلی 214     آقای حاجیان بوفه   33521724
75 خانم بهاری 249   98 آقای دکتر نیرومند 326     خانم روح الامین   33521824
تلفن گویا دانشگاه مرکز اصفهان:33521023--33521024--33521025--33521828--33521720--33659513--7 الی 33521804
 پورتال اطلاع رسانی   http://es.isfahan.pnu.ac.ir
شماره تلفن های مرکز تحصیلات تکمیلی
نام قسمت مسئول شماره تلفن
مدیر تحصیلات تکمیلی آقای طباطبایی 32608027
کاربر ارشد آموزش و برنامه ریزی درسی خانم  حاتمی 32614618
کارشناس رشته های: (شیمی و زیست کلیه گرایشها-ریاضی-زمین شناسی ارشد و دکترای بیوشیمی و شیمی فیزیک) آقای عزیزی 32608026
کارشناس رشته های: فلسفه و اخلاق-علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی-مشاوره و راهنمایی-روانشناسی تربیتی-مشاوره خانواده کلیه گرایشها-مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی) خانم یزدانی 32608020
کارشناس رشته های :ادبیات فارسی-آموزش زبان فارسی-فلسفه و کلام اسلامی-فلسفه اسلامی-تاریخ-جغرافیا همه گرایشها-ادیان و عرفان خانم حاج صادقیان 32608038
امورپایان نامه ها درمرکز اصفهان (کهندژ) آقای  همدانیان 33524223
امور فارغ التحصیلان درمرکز اصفهان (کهندژ) خانم ریاحی 33524222
آموزش الکترونیکی خانم کاویانی 32614617
آقای دادفر 32610764
32613150
مسئول آزمایشگاههای استانی آقای دکتر احمدیان 32608028
کارشناس آزمایشگاه ها خانم میر محمدی  
سایت و فارغ التحصیلان آقای  حسینی 32608033
فاکس مرکز تحصیلات تکمیلی   32608030
انتظامات   32608032
ارتباط   
1394/10/15 سه شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما