:.
سه‌شنبه 15 دي 1394 .
شماره تلفن های داخلی و مستقیم مر کز اصفهان
  قسمت داخلی مستقیم   قسمت داخلی مستقیم   قسمت داخلی مستقیم
     ساختمان اداری   اداره آموزش   امور فارغ التحصیلان
  ریاست 230 33522055   آقای ژاله 298 33521028   خانم قربانی 290 33521829
  فاکس دفتر ریاست   33521700   آقای عزیزی 348 33522095   خانم ذوالفقاری 287  
  معاونت اجرائی مرکز 234 33522091   آقای صالحی 261     خانم خوندابی  287  
  معاونت آموزشی مرکز 238 33521022   آقای جنترانی 380     خانم ریاحی   33524222
  حراست 337 33521029   آقای بنایی 347     آقای زرگر  287
  انتظامات 220 33521825   آقای ایروانی 345     کارگاه های گروه هنرو فنی مهندسی
  مدیر امور اداری و پشتیبانی 232 33521823   آقای آشوری 346     آقای ترابی 228  
  کارگزینی 252     خانم شاه محمدی 294     آقای دانشور 254 33521721
  دبیر خانه - فاکس 240 33521802   آقای رفیعیان 261     کارگاه تراشکاری 210  
  کارپردازی 258 33521415   آقای نیکفر 295     اداره فناوری اطلاعات مرکز (سایت) 301 33521821
  اموردانشجویی 281 33521727   آقای زاهدی 237    
  آبدارخانه اداری 257     خانم قباد زاده 343     لابراتوار زبان 330  
  روابط عمومی   33521721   خانم رئیسی 338     دفتر بسیج ( برادران) 341 33656276
  امور مالی   خانم طوقانی پور 289     دفتر بسیج ( خواهران)   33521023
  آقای یزدی 273 33521020   آقای خالویی 297     تلفنخانه 300 33521024
  خانم چاوشی 272     آقای ترابی 261     باجه بانک ملت   33659000
  آقای یزدان پناه 271     آقای عظیمی 261     انبار 251  
  آقای صابری 270             پارکینگ 221  
  آقای مهدوی 255     کتابخانه 247     امور فرهنگی فتحی 264 33521820
  نهاد رهبری   بایگانی  277     خانم صالحی مقدم 266  
  نهاد رهبری خواهران 324 33522094   واحد نمرات، آقای بینا 292 33522092   انجمن های علمی   33524221
  نهاد رهبری برادران 241 33522096           تأسیسات 250  
         تلفن گویا دانشگاه مرکز اصفهان : 5 الی 33521023 ---  33521828  --- 33521720  --- 33659513  ---  7 الی 33521804   
       
شماره تلفن های داخلی و مستقیم مر کز اصفهان
  قسمت داخلی مستقیم   آقای دکتر علیرضا جلالی 212     آقای دکترکرمعلیان 224  
  ساختمان 7   آقای شکر الله ملکی 212     آقای دکتر هوشمند عطایی 224  
  آزمایشگاه زیست 265 33521777   آقای دکتر خدادادی 213     آقای دکتر یدالهی 226  
  آزمایشگاه شیمی 262 33521723   آقای دکتر کریمی 213     آقای دکتر احمدیان 226  
  آزمایشگاه زمین شناسی 225     آقای دکتر پیله وریان 213     خانم بهاری 246  
  آزمايشگاه فیزیک 225 33521822   خانم دکتر علیزاده 214     خانم زمانیان 246  
  مسئول تربیت بدنی استان 269     خانم دکتر توکلی 214     خانم دکتر معلمی 310  
   دفتر برنامه ریزی آموزشی (ساختمان8)   خانم دکتر یعقوبی 214     خانم دکتر نورمهناد 249  
  آقای سبزه علی 227 33521827   خانم دکتر حامدی 215     آقای دکتر حلبیان  282  
  خانم يزداني 323 33521026   خانم دکتر ربانی 215     آقای دکترمومنی 283  
  آقای بهزادیان 323     خانم دکتر لطیفی 215     آقای دکترنعمت اله زاده 284  
  آقای حقانی 205     آقای دکترمحمدرضا جلالی 217     آقای دکترکوهی 284  
  آقای شفیعی 205     آقای دکتر صلواتی 217     آقای دکترموذنی 288  
  خانم بهادران 254 33521721   آقای دکتر حبیب الهی 217     خانم ها دکتر انوری، یوسفی فرد 291  
  دفتر مشاوره   33521027   آقای دکتراسماعیلیان 217     خانم دکتر امیرشاه کرمی 291  
  اعضاءهیأت علمی   آقای دکتر جاوری 218     خانم دکتر واعظی فر 291  
  خانم دکتر موحدی 208     آقای دکتر تیموری 218     آقای دکتر علی کردی 332  
  خانم دکتر شهبازی 208     آقای دکتر محمدجواد عطایی 218     آقایان دکترفا ضل، حیدری 332  
  خانم ها دکتر نصر، حائری نسب 208     آقای دکتر منصف 219     آقای دکتر حسینی آرا  326  
  آقای دکتر فضیلتی 211     آقای دکتر مسجدی 219     آقای دکتر نیرومند 326  
  آقای دکتر ادیب آل علی  211     آقای دکتر مهدی زمانی 219     آقای حسینی (کانکس)   33521725
  آقایان دکتر گلی، دکتر سلیمی 211     آقای دکتر افتاده 223     آقای حاجیان (کانکس)   33521724
  آقای دکترسلطاني زاده 212     آقای داداشی 223     خانم روح الامین (کانکس)   33521824
         تلفن گویا دانشگاه مرکز اصفهان : 5 الی 33521023 ---  33521828  --- 33521720  --- 33659513  ---  7 الی 33521804   
                                         
امور اداری ستاد استان 33881643   - انتظامات ستاد استان 33370009                                                        
                           
تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی آقای سلیمانی تلفن مسقیم: 33524220
کاربر ارشد آموزش و برنامه ریزی درسی آقای حسینی داخلی 307
کارشناس تحصیلات تکمیلی آقای میرلوحی داخلی 307
کارشناس تحصیلات تکمیلی خانم وزیری داخلی 307
امورپایان نامه ها درمرکز اصفهان آقای  همدانیان 33524223
آموزش الکترونیکی خانم کاویانی 32614617
32613150
خانم حاتمی 32610764
مسئول آزمایشگاههای استانی آقای دکتر احمدیان 32608028
کارشناس آزمایشگاه ها خانم میرمحمدی
ارتباط   
1394/10/15 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر