كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
کانال اطلاع رساني دفتر برنامه ریزی
قابل توجه دانشجویان مهندسی شیمی
دستور کار ،گروه بندی و برنامه آزمایشگاه
دستور کار ،گروه بندی و برنامه  آزمایشگاه کنترل فرایند
دستور کار ،گروه بندی و برنامه آزمایشگاه نفت
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
میان ترم نیمسال اول 97-98
فايلها
ميان ترم نيمسال اول 97 به روز رساني 12آذر.xlsx 194.727 KB
ایمیل اساتید

فايلها
ايميل+اساتيد.xlsx 50.322 KB
Book1.xlsxhايميل.xlsx 64.208 KB
Book1ايميل اساتيد 95-96.xlsx 56.605 KB
بيشتر