كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آدرس صفحه علمی

دکتر محسن افتاده

علوم پایه (شیمی فیزیک)

استاد

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohsenoftadeh

دکتر محمد فضیلتی

بیو شیمی

استاد

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.fazilati 

دکتر مهدی زمانی

علوم انسانی (فلسفه)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehdi.zamani 

دکتر اصغر پیله وریان

علوم پایه (زیست شناسی جانوری)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/aliasghar.pilehvarian 

دکتر عباس تیموری

علوم پایه (شیمی آلی)

استاد

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abbasteimouri

دکتر امیر حسین حلبیان

جغرافیای طبیعی

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amirhossein.halabian 

دکتر عبدالعلی منصف

علوم انسانی (اقتصاد)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abdolali.monsef 

دکتر حسین صلواتی

علوم پایه (شیمی معدنی)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.salavati 

دکتر هوشمند عطائی

علوم انسانی (جغرافیا)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hooshmand.ataei 

دکتر حسین مسجدی

علوم انسانی (ادبیات)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.masjedi

دکتر مریم حامدی 

مهندسی صنایع

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.hamedi 

دکتر مهدی یوسفی

علوم پایه (زیست شناسی گیاهی)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehdi.yousefi 

دکتر جمشید احمدیان

علوم پایه (زمین شناسی)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/jamshid.ahmadian 

دکتر غلامرضا اسماعیلیان

مهندسی صنایع

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/esmaeilian

دکتر سیده زهرا انوری

مهندسی مواد

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/anvari

دکتر سید محمد ادیب آل علی

علوم انسانی (الهیات)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sayedmohammadadib.aleali 

دکتر ناهید توکلی

علوم پایه (شیمی تجزیه)

دانشیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nahid.tavakkoli 

دکتر مجید جاوری

علوم انسانی (جغرافیا)

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/javari 

دکتر علیرضا جلالی

علوم انسانی (ادیان و عرفان)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.jalali 

دکتر محمدرضا جلالی

علوم پایه (فیزیک)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadreza.jalalinadoshan 

دکتر سعید حبیب الهی

علوم پایه (شیمی تجزیه)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/saeed.habibollahi 

دکتر مریم حائری نسب

زیست شناسی

استادیار

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/haerinasab

دکتر محمد جواد عطایی

علوم پایه (ریاضی)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadjavad.ataei 

 دکتر رضا حسینی آرا

 مهندسی مکانیک

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hosseiniara

 دکتر علی حیدری چالشتری

مهندسی پزشکی

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/heydari

مهندس حسن داداشی

علوم پایه (زمین شناسی)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hassan.dadashi.arani 

دکتر راضیه ربانی یکتا

علوم انسانی - زبان انگلیسی

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/razieh.rabbaniyekta

دکتر علی زمانی

علوم انسانی (ادبیات)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.zamanialavije

دکتر محمد سلطانی زاده

روانشناسی

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.soltanizadeh

دکتر مسعود سلیمی

علوم انسانی (روان شناسی)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/masoud.salimi 

دکتر خداداد خدادادی دشتکی

حقوق خصوصی

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/khodadadid50

دکتر حسن کرمعلیان

علوم انسانی (علوم تربیتی)

استادیار

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hassan.karamaliansichani

دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم

علوم انسانی (تاریخ)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/badralsadat.alizadehmoghdam 

 دکتر محمود فاضل نجف آبادی

مهندسی مواد

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fazel

دکتر احمد مؤذنی

علوم اجتماعی

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ahmadmoazzeni 

دکتر اکبر کریمی

زیست شناسی -علوم جانوری

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/akbar.karimi 

دکتر محسن کوهی نصرآبادی

علوم انسانی - علوم اجتماعی 

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohsen.koohinasrabadi

دکتر زهره لطیفی

روانشناسی

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zohreh.latifi

شکراله ملکی

علوم انسانی (تاریخ و فلسفه)

مربی

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/shokrollah.maleki 

دکتر مژگان معلمی

اقتصاد

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mozhgan.moallemi

دکتر مریم موحدی

علوم پایه (شیمی معدنی)

استادیار  

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.movahedi 

دکتر ناصر مومنی

فلسفه و حکمت اسلامی

دانشیار

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/naser.momeni

دکتر محمدرضا نیرومند

مهندسی مکانیک

استادیار 

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/niroomand

دکتر زهرا نصر اصفهانی

علوم انسانی (ادبیات)

دانشیار

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zahra.nasresfahani

دکتر سید عباس نعمت اله زاده

ریاضی

استادیار

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/seyedabbas.nematollahzadehmahani

امین علی کردی

هنر

مربی

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amin.alikordi 

دکتر صدیقه واعظی فر

مهندسی پزشکی

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/vaezifar

دکتر عباس یدالهی

مهندسی کشاورزی

استادیار 

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abbasali.yadollahi

مهری شهبازی

علوم انسانی (کتابداری)

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehrishahbazi

دکتر مریم یوسفی فرد

مهدسی کشاورزی

استادیار

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.yousefifard 

بهاره بهاری

علوم انسانی - نقاشی

مربی

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/bahareh.bahari 

پویا زمانیان

عکاسی 

مربی

http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/pouya.zamanian 

دکتر طاهره یعقوبی

علوم پایه (کامپیوتر)

استادیار

 

 

بيشتر