كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
کانال اطلاع رساني دفتر برنامه ریزی
قابل توجه دانشجویان رشته هنر
مراحل انجام پایان نامه گروه هنر
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
پایان نامه گروه هنـر
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
میان ترم نیمسال اول 97-98
فايلها
ميان ترم نيمسال اول 97 به روز رساني 12آذر.xlsx 194.727 KB
ایمیل اساتید

فايلها
ايميل+اساتيد.xlsx 50.322 KB
Book1.xlsxhايميل.xlsx 64.208 KB
Book1ايميل اساتيد 95-96.xlsx 56.605 KB
شیوه نامه ارائه پایان نامه گروه هنـر و معماری
شیوه نامه ارائه پایان نامه کارشناسی گروه هنر
فايلها
Art_Proposal_Format.doc 183.808 KB
بيشتر