:.اخبار
کانال اطلاع رساني دفتر برنامه ریزی
بيشتر
 
:.
میان ترم نیمسال اول 97-98
فايلها
ميان ترم نيمسال اول 97 به روز رساني 12آذر.xlsx 194.727 KB
دفتر برنامه ریزی

-------------

پرسنل  دفتر برنامه ریزی  مرکز اصفهان

 

نام و نام خانوادگی: آرش سبزعلی

نوع مسئولیت: مسئول  دفتر برنامه ریزی 

تحصیلات: کارشناس آمار از دانشگاه صنعتی اصفهان

 

شماره تماس:33521804    الی  7 

تلفن داخلی    323

******************************************************************
 

نام و نام خانوادگی: نوشین بهادران

نوع مسئولیت: کارشناس دفتر برنامه ریزی   حق التدریس

تحصیلات : کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی از دانشگاه اصفهان

شماره تماس:  33521804    الی  7

تلفن داخلی    254

*******************************************************************

نام و نام خانوادگی: فرزاد بهزادیان 

نوع مسئولیت: کارشناش  رشته های فنی و مهندسی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد اطلاع رسانی از دانشگاه اصفهان

شماره تماس: 33521804 الی 7
تلفن داخلی: 323

*******************************************************************

نام و نام خانوادگی: مجتبی شفیعی 

نوع مسئولیت: کارشناس  دفتر برنامه ریزی رشته های هنر و صنایع دستی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره 

شماره تماس 33521804    الی  7

تلفن داخلی:205

*** ****************************************************************

*******************************************************************

نام و نام خانوادگی: فرزانه یزدانی

نوع مسئولیت: کارشناش  دفتر برنامه ریزی  رشته های مترجمی،روانشناسی، علوم تربیتی، کتابداری و تاریخ 

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:  33521804    الی  7

تلفن داخلی: 227

  *******************************************************************

 نام ونام خانوادگی:مجتبی حقانی

نوع مسئولیت:کارشناس رشته های ادبیات فارسی-حقوق - الهیات -جغرافیا

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:33521804الی7

تلفن داخلی:205

*******************************************************************

 

*******************************************************************

 

*******************************************************************

 

 

 

ایمیل اساتید

فايلها
ايميل+اساتيد.xlsx 50.322 KB
Book1.xlsxhايميل.xlsx 64.208 KB
Book1ايميل اساتيد 95-96.xlsx 56.605 KB
بيشتر